De doodgewoonste dingen….

Vandaag was het een drukbezochte ochtend. Vele mensen wisten ons weer te vinden.  Gelukkig konden we ook tijd vinden en soms tijd maken voor een praatje met onze bezoekers. De koffiehoek werd ook druk bezocht. Een bakkie troost gaat er meestal wel in. Daar is altijd tijd voor een gesprekje…We hebben een super fijne vrijwilliger die daar bijna elke week zit om met een ieder die dat wil of die daar behoefte aan heeft een gesprek aan te gaan…vragen te beantwoorden enz..  Wat ik vanmorgen zo mooi vond was dat 2 mensen die elkaar totaal niet kenden in gesprek kwamen. Zij het af en toe in bloemkool-engels maar  het lukte! Zo mooi om deze vrouw te horen getuigen van Jezus haar Heiland en dat het bij Hem is waar we het zoeken moeten. Een eenvoudig maar puur getuigenis zomaar aan de balie bij ons. het maakte dat ik in stille verwondering stond te luisteren. Heer hoe heerlijk is Uw naam. De Liefde van onze Vader zorgde ervoor dat de taalbarriere overbrugd kon worden. Ze vroeg of hij wel te eten had en zei tegen mij geef hem anders maar wat van mijn boodschappen..Dat raakte me.  Het lijkt zo gewoon maar tegelijkertijd was het zo bijzonder.  Daarna raakte ik in gesprek met een andere vrouw. Zij komt ook met enige regelmaat bij ons. Heeft een behoorlijke rugzak. Altijd even bescheiden en lief voor ons. We hadden een gesprek over de moeite in mensenlevens en ineens vertelde ze me dat ze één dezer dagen een intake heeft voor emdr-therapie. Ze zag er wel enorm tegenop maar weet ook dat het nodig is om haar verleden te verwerken en de dingen een plekje te geven. Graag zou ik jullie willen vragen om gebed voor haar. Dat God wil geven dat ze de therapie gaat doen en dat het mag helpen. Kracht voor vandaag en blijde hoop voor de toekomst.

Dit alles bij elkaar maakte dat ik het hieronder geschreven lied in mijn hoofd kreeg.. De kleine dingen in het leven zijn zo belangrijk. Dat we mogen leren om onze ogen hiervoor te openen en te waarderen wat we allemaal hebben. Groot is Uw trouw o Heer. Iedere morgen aan mij weer betoont.

 De doodgewoonste dingen die brengen mij tot zingen
Ik zing van al ’t mooie dat ik zie
Het dagelijkse leven is m’n allermooist gegeven
In harmonie op melodie
Soms zie ik ’t vervagen, dat zijn de trieste dagen
Die brengen mij dan even van m’n stuk
Maar meestal zijn de dingen als de vogels die mooi zingen
Van eindeloos geluk

De hebzucht van de mensen moesten we meer verwensen
Je ziet met angst en beven het oppervlakkig leven
Van nooit tevreden mensen om je heen
Het ego is me alsmaar nummer een
Maar rijkdom doet bedriegen, de mooiste droom vervliegen
geluk is simpel, dat geldt algemeen

refrein

De wijsheid die we wensen, leeft onder alle mensen
In alle regionen vaak onder doodgewonen
De wijsheid die geluk voor ogen heeft
En iedereen voldoende kansen geeft
Om in dit korte leven elkaar geluk te geven
Gelukkig doen waarvoor de mensheid leeft

>refrein

Maar meestal zijn de dingen als de vogels die mooi zingen
van eindeloos geluk.

trouw

Advertenties

Koningsdag.

koning

Vandaag een stralende dag. Meivakantie is het en dat houdt dan in dat er veel kinderen meekomen. Hoe leuk dat we voor hen wat lekkers hadden om mee te geven. Die stralende bekkies als je een extraatje mee mag geven wat speciaal voor hen in. Die glimlach die dat tevoorschijn komt doet zo veel meer dan je op het eerste gezicht zou denken.  Ik hoor erbij en ik mag er zijn. Hoe geweldig is dat. Samen met één van je ouders daarna even snuffelen in de kledinghoek.  We hadden ook nog wat speelgoed om uit te delen. een tafel vol met van alles en nog wat. Stralende kindjes gingen later op de dag naar huis.  Het waren soms net prinsjes en prinsesjes. Hoe leuk is dat. Op de dag voor koningsdag allemaal blije koppies. 😀  Ja morgen is het koningsdag…maar is het eigenlijk niet elke dag Koningsdag…? De grote Koning die er voor ons allen is. We mogen allemaal prinsen en prinsessen zijn van Hem. Koningskinderen zijn we. Stuk voor stuk …ongeacht waar we vandaan komen of wat we doen. We mochten er vanmorgen over lezen in psalm 145.

Ik zal U eren, mijn God, mijn Koning!
Ik zal U voor altijd en eeuwig prijzen.
2 Alle dagen zal ik U prijzen.
Ik prijs U voor altijd en eeuwig.
3 U bent geweldig.
U verdient het te worden geprezen.
U bent zó machtig, het is niet te begrijpen.
4 Door de eeuwen heen
zullen de mensen blij zijn over wat U heeft gedaan.
Ze zullen vertellen wat U voor geweldige dingen heeft gedaan.
5 Ik zal vertellen over uw macht en majesteit
en over uw wonderen.
6 Dan zullen mensen spreken
over de geweldige dingen die U heeft gedaan.
Ik zal over uw macht vertellen.
7 Ze zullen vertellen over uw grote goedheid.
Ze zullen juichen over uw rechtvaardigheid.

8 De Heer is vriendelijk en vol medelijden.
Hij is geduldig en vol liefde.
9 De Heer is goed voor iedereen.
Aan alles wat Hij doet is te zien dat Hij liefdevol is.

10 Alles wat U heeft gemaakt, zal U prijzen, Heer.
Ook uw vrienden zullen U prijzen.
11 Ze zullen erover vertellen
wat een machtige en geweldige Koning U bent.
12 Ze zullen de mensen vertellen
over de machtige dingen die U heeft gedaan.
13 U bent voor eeuwig Koning.
Door alle eeuwen heen zult U regeren.
14 De Heer steunt iedereen die dreigt te vallen.
Hij troost de mensen die bedroefd zijn.
15 Alle mensen kijken vol vertrouwen naar U.
U geeft hun te eten wanneer ze dat nodig hebben
16 U geniet ervan om te zorgen voor alles wat leeft.

17 De Heer is rechtvaardig in alles wat Hij doet.
Aan alles wat Hij doet is zijn liefde te zien.
18 Als iemand Hem werkelijk om hulp roept,
komt de Heer hem helpen.
19 Aan de mensen die ontzag voor Hem hebben,
geeft Hij waar zij om vragen.
Hij redt hen als ze Hem om hulp roepen.
20 De Heer beschermt iedereen die van Hem houdt.
Maar Hij vernietigt de mensen die zich niets van Hem aantrekken.
21 Ik zal de Heer de eer geven waar Hij recht op heeft.
Alles wat leeft, zal Hem prijzen,
voor altijd en eeuwig.

Laten we daarom proberen om God ten alle tijde de eer te geven die Hem toekomt. Hij is er altijd voor ons. De Alpha en de Omega.. Onze redder en Verlosser. Hij laat geen bidder staan. Elke week geeft Hij ons de kracht en geduld en de Liefde om er te zijn voor hen die dat zo nodig hebben.  Hem zij alle eer.

Psalm 145.15

De mens wikt…..

de_mens_wikt_en_God_beschikt

 

Soms gebeuren er dingen in je leven die je pats boem! stilzetten….. Vanmorgen was een morgen zoals gewoon. Alhoewel wat is gewoon? het leven in al zijn volheid komt soms zo maar ineens keihard binnen. We hebben wekelijks te maken met mensen die in hun leven vaak en veel zorgen kennen en/of gekend hebben. Mensen die veel hebben meegemaakt. In wat voor opzicht dan ook. Het leven van de één word gekenmerkt door relatiezorgen..de ander kampt met ernstige geldzorgen. Weer anderen komen bv uit oorlogsgebied. Hebben onze taal (nog) niet goed leren spreken en verstaan. Weer anderen hebben ernstige problemen wat betreft een alcohol en/of drugsverslaving….Mensen met een rugzak(je) dus. Dat maakt dat we te maken hebben met kwetsbare mensen. Dat vraagt soms ook veel van ons als vrijwilligers…Geduld bewaren, Liefde uitstralen en soms ook grenzen aangeven. Daarnaast willen we hoe dan ook warmte uitstralen en een ieder het gevoel geven dat hij/zij welkom is. Wie of wat ze ook zijn, ze mogen komen zoals ze zijn. Zo mogen wij immers allemaal ook bij onze Vader komen. Die Warmte en Liefde die Hij naar ons uitstraalt en die Hij ons geeft dat mogen we doorgeven. God is onze Vader en wil voor ons allen zorgen. Zoals een Vader liefdevol zijn armen om zijn kind heen slaat zo doet dat onze Hemelse Vader ook bij ons.

Vandaag sprak een bezoeker van ons zijn zorgen uit. Hij zit in een onderzoeksprocedure wat betreft zijn lichamelijk welzijn. Er is gerede zorg daar over. Vrijdag krijgt hij meer te horen en ik heb hem beloofd dat we voor hem zullen bidden. Het raakt me op de één of andere manier extra deze keer. Ik ken hem nl toch net wat langer en anders . Ik weet van zijn zorgen en moeite met betrekking tot zijn ouders en zijn rol in het verzorgen van hun. Soms voelt het dan oneerlijk in onze ogen dat juist hij nu ziek is. Het lijkt af en toe dat sommige mensen wel erg veel op hun bordje krijgen…. Het aan God over te laten…Weten dat wat Hij doet , dat dat goed is. Dat “loslaten” is nog weleens moeilijk voor ons allen denk ik. terwijl we mogen weten dat God kracht naar kruis geeft. Zouden jullie voor deze man willen bidden?

blogger-image--318920153

op we naar….

groot

 

Wij gaan op weg met brandend hart,
Met een gebed bij elke stap.
Het lied van hoop klinkt door de landen,
Zingend van de nieuwe dag.

Tweeduizend jaar, en dag en nacht,
brandt deze vlam, verlicht ons land.
Mensen wachten, harten smachten,
naar een liefde die verwarmt.

Laat de vlam weer branden als een helder baken,
als heraut van ´t morgenuur.
Laat het lied weer sprank´len,
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur.

De liefde roept, de waarheid spreekt,
dat is de kracht waarmee wij gaan.
Om hen die vallen, hen die wank´len,
op te vangen in uw naam.

Laat de vlam weer branden als een helder baken,
als heraut van ´t morgenuur.
Laat het lied weer sprank´len,
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur.(2x)

Vanmorgen zong dit lied de hele tijd in mijn hoofd. Wij gaan op pad…wij zijn op weg naar.. naar wat eigenlijk? Er komen zoveel verschillende mensen bij ons. Elke woensdag weer is het bijzonder om te mogen ervaren wat een mooie en bijzondere mensen er zijn. God heeft elk van ons geschapen en we zijn allemaal op de wereld met een missie…De één weet dat eerder dan de ander. Soms komt het er helemaal niet uit. Maar toch zijn we belangrijk en waardevol in Gods ogen. We zijn allen geliefde kinderen Gods. Je mag er zijn..wie of wat je ook bent en wat je verleden ook is. Dat maakt niks uit. Je bent welkom bij Hem zoals je bent. Ondanks dat het vanmorgen erg druk was  ( misschien zelfs wel doordat het zo druk was) vonden er weer mooie gesprekken plaats. Mensen die normaliter zo gesloten zijn als de bekende oester…raakte in gesprek en gebed. Wat fijn te mogen ervaren dat God hun hart wil openen. Juist hen die zo kwetsbaar zijn..Gebed is en blijft een prachtig en machtig iets. Het is geruststellend dat God onze gebeden hoort. “Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt” (Jakobus 5:16).
Maar misschien denkt u: ‘Ik heb tot God gebeden en Hij deed niet wat ik vroeg. Betekent dit dat Hij mij verworpen heeft?’ Neen, helemaal niet. Hoewel God naar onze gebeden luistert en door onze gebeden beïnvloed wordt, moeten wij beseffen dat een gebed een verzoek is, afhankelijk van Zijn soevereine wil. Een goede vader luistert steeds naar zijn kinderen, maar een goede vader doet niet alles wat zijn kinderen vragen. Dat kan soms best heel moeilijk zijn…Maar we mogen weten en vertrouwen dat wat God doet dat dat goed is. Het kan maar zo zijn dat God iets veel beters voor ons op het oog heeft. Te leren vertrouwen op Hem is dan aan ons en ook daarvoor mag je God om hulp vragen. “Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus” (Filippenzen 4:6,7).

We zijn nu ook op weg naar Pasen.. Dan mogen we vieren dat Christus uit de dood is opgestaan. Hij is voor onze zonden gestorven en heeft voor ons aan het kruis gehangen.  Hij heeft voor ons de dood overwonnen.  wat een genade. Wat een rijkdom dat we mogen weten dat onze zonden vergeven zijn in Hem.  *En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone. * ( 2 korinthiers 12 :9)

genade

 

 

 

 

Wat vraagt God van ons…

Inmiddels is het een tijdje geleden dat ik een stukje heb geschreven. Niet dat er niks gebeurde hoor…Maar ik zat nogal een beetje met mezelf in de knoop zeg maar. Om de juiste woorden te vinden dat lukte me even niet. Er gebeurde wel van alles. Alleen moest ik één en ander eerst bij mezelf een plekje geven alvorens ik de dingen aan het papier kon toevertrouwen. Afscheid nemen van mensen die niet meer onder ons zijn. Ik blijf dat confronterend en moeilijk vinden.  Je wordt keer op keer weer geconfronteerd met je eigen kwetsbaarheid en je sterfelijkheid….Dat is natuurlijk voor iedereen zo…Nu betrof het in één geval een “Lotgenoot”… daarmee is het gevoelsmatig meteen anders voor mij.. Dan ga ik toch tellen…het aantal jaren dat iemand erbij heeft gekregen en hoeveel ik inmiddels erbij mocht krijgen. Dan flitst het meteen door mijn hoofd…”wanneer is het mijn tijd” Terwijl ik zo goed weet dat alleen God dat weet. Dat mijn uur vast staat en bepaald word door Hem en niemand anders. Overgave daar draait het dan om. Weten dat wat God doet dat dát goed is.

Met deze wetenschap en een redelijk leeg hoofd mocht ik vanmorgen weer beginnen aan een nieuwe dag. Een dag waarop we altijd eerst beginnen met een stukje te lezen en gebed. Hoe belangrijk dat gebed is bleek vanmorgen weer. Samen met elkaar God vragen ons te helpen bij de dingen die op ons pad komen. Hij kent een ieder bij naam en weet als geen ander hoe alles in elkaar zit. Soms is het zelfs beter dat wij niet alles weten. Gewoon luisteren naar wat Hij ons ingeeft…Delen van Zijn Genade. Die Genade is zo rijk en overvloedig dat er voor een ieder van ons meer dan genoeg is. Vanmorgen was een gezegende ochtend. Te mogen horen dat een gezin dat bij ons komt nu wekelijks naar de kerk mag gaan..Ze weten zich geborgen bij Hem die alles in Zijn Hand heeft. Ook hun leven en dat ze bij alles mogen vertrouwen op God.

Een dag waarop er toch weer voldoende eten en drinken was voor een ieder die dat nodig heeft. Een dag waarop er ook weer genoeg vrijwilligers waren om de mensen bij te staan en te helpen. Te luisteren  waar nodig en soms net even dat beetje extra aandacht wat zo helend kan werken.

Groot is Uw trouw o Heer .

Vanmorgen plaatste ik het lied : “ken je mij” op mijn facebook..geschreven door Huub Oosterhuis. N.a.v psalm 139.

 

Wie kent ons beter dan God? Niemand toch…?  Wat vraagt God van ons , wat kunnen wij voor een ander betekenen..? Zo eenvoudig kan het zijn…god-vraagt-ons-niet-bekwaam-te-zijn-maar-beschikbaar-846x846

 

May i have your votes please…..

Vandaag mogen we stemmen. Wat een voorrecht! Met je stem meebepalen wat voort soort regering er straks gevormd mag/kan gaan worden. We leven hier in een land waarin dat mag. Meedenken & meebeslissen. Je stem laten horen. straks ga ik naar het stembureau en daar mag ik een vakje rood kleuren. Hoop zo dat vele dit met hun hart gaan doen. Niet geleid door angst. Angst is en blijft een slechte raadgever. Vanmorgen hebben we gelezen uit het boekje : 40 dagen van de straat. ( dagboek voor de veertigdagentijd met reflecties van daklozen, prostituees eb verslaafden) het volgende gedicht stond erin.*

*Haal mijn muren omver . Want met deze muren om mij heen kan ik niet verder leven.

Want ik ben bang dat ik diep van binnen niets ben. Dat ik gewoon niet goed genoeg ben en dat jij dat zult zien en mij zult verwerpen.

Alleen jij met je gevoeligheid, sympathie en begrip kunt mij bevrijden uit de schimmige wereld van onzekerheid – uit mijn eenzame gevangenis.

Het zal niet eenvoudig voor je zijn.Want hoe dichterbij je komt, hoe roekelozer ik terug kan slaan.

Maar ik heb gehoord dat er een Liefde is die sterker is dan dikke muren.

En dat is mijn hoop, mijn enige hoop.*

(dit gedicht is opgedragen aan alle mensen die wereldwijd tegen hun wil in de moderne slavernij vastzitten. Dat zijn er naar schatting meer dan 45 miljoen……)

 

Wat sloot dit mooi aan bij het eind betoog van Gertjan Segers gisteravond in zijn betoog.

segeers

Wij hebben die vrijheid! En wat nog veel mooier is is dat we hier nog steeds de vrijheid hebben om God lief te hebben. Bovenal!  Door het bloed van Jezus zijn we werkelijk VRIJ!

We hebben de vrijheid om elkaar bij te staan elkaar te troosten en te omarmen. Je naaste lief te hebben. Met een allesomvattende Liefde.  Ik stem voor Jezus en voor het mogen voelen van die Liefde. Hij vraagt aan ons om ook op Hem te stemmen. zodat je werkelijk VRIJ mag zijn.

johannes-8-36

 

seek

Wat een regen vandaag… Er wordt wel eens gezegd: Regen is zegen. Dat zou heel goed kunnen. We hebben immers allemaal eten en drinken nodig..zo ook de natuur. Eerlijk gezegd vind ik al gauw dat 1 uur regen eigenlijk wel genoeg is… Ben hier vast niet de enige in 😉 Iedereen begrijpt natuurlijk wel dat dat in verhouding bij lange na niet genoeg is om alles groeiend en bloeiend te houden. En wat voor Gods natuur geldt geld dat dan niet ook voor Zijn kinderen…? We kunnen immers niet leven van een enkele boterham per dag. De mens heeft meer voeding nodig. Wat is het dan mooi om (juist op biddag) te mogen uitdelen van wat wij hebben. het is nu eenmaal niet geheel eerlijk verdeeld in deze wereld. Bij sommige mensen is er voldoende, weer andere mensen zijn wat ruimer bedeeld. En dan heb je nog een groep mensen die het meer dan goed hebben. Helaas is er nog steeds een (groeiende) groep mensen die eigenlijk aan het eind van hun geld nog dagen over hebben waarin de (koel)kast leeg is…als die kast er al is…  Schrijnende situaties kom je soms tegen. Wat een zegen van God is het dan dat Hij juist bij de mensen die meer hebben , hun in hun hart geeft om te delen. Wij mogen een piepklein radartje zijn in Gods bolwerk. We mogen datgene wat bij ons gebracht wordt uitdelen aan hun die dat zo hart nodig hebben.  Wat ik zo mooi vind aan ons werk is dat we eten mogen uitdelen, maar nog mooier is het om te mogen delen van Gods Liefde en Vrede.( En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw zinnen bewaren in Christus Jezus. Fill 4 :7) Dat we mogen proberen een lichtje te zijn voor hen die soms in zulke moeilijke situaties zitten dat de dag soms een zwart gat lijkt.. Wij mogen schijnen als Kinderen Gods en zo laten zien dat het Licht altijd het duister overwint…

Het-volk-dat-in-duisternis-wandelt-zal-een-groot-licht-zien

True colors……..

Wat zijn je echte kleuren…Daar heb ik vanmiddag een tijdje over na liggen denken. Dat komt natuurlijk niet zomaar uit de lucht vallen. Op de woensdagmiddag ga ik bij thuiskomst na mijn lunch altijd even met de beentjes gestrekt. Vandaag heb ik wat langer gelegen dan normaal. Had wat rust in mijn hoofd nodig. En op mijn bed kan ik meestal die rust  wel vinden. Was superdruk vanmorgen…het leek af en toe wel of de storm die voorspeld is al wat rondging zo hier en daar. Desondanks was het goed om er te zijn. Mocht een klein poosje genieten van een babytje van 3 weekjes oud (jong) zo lief en teer nog en dat lag zomaar even in mijn armen. Prachtig. Tijdens het teruglopen van de koffiehoek naar de balie raakte ik in gesprek met een superlieve dame. Zij vertelde me dingen die pijn deden. Dingen die gebeuren in haar omgeving en die lelijk zijn! Mensen  die mensen pijn doen omdat ze een ander kleurtje hebben…andere cultuur en andere gewoontes..Dat maakt mij verdrietig..We zijn toch immers allemaal gelijk? Wereldburgers zijn we toch? Voor God zijn we allemaal gelijk. Wat voor kleurtje je ook wel of niet mag hebben. Wel gaf ze aan dat ze juist bij ons graag komt omdat we verder kijken dan de kleur van iemand en dat daardoor juist je #Truecolor zichtbaar word. Ben superblij dat ik juist op dat moment de tijd kon vrijmaken om naar haar te luisteren en haar het gevoel te geven dat ze er MAG zijn zoals ze is. Ongeacht haar kleurtje.. (misschien juist wel om haar mooie kleur ) Wat zijn jouw True Colors?  Zomaar wat dingen die de afgelopen middag door mijn hoofd gingen. Laten we Jezus als ons grote voorbeeld nemen. En elkaar liefhebben zoals we zijn. Laat deze onvoorwaardelijke Liefde van Hem onze dag en ons leven kleuren.

love-quotes-for-him-1093

Storm……

Vandaag is het weer al wat stormachtig..Voor morgen wordt er nog meer verwacht.  Past eigenlijk heel goed bij wat er momenteel in mijn leven speelt. Het gaat allemaal niet zoals ik zo graag zou willen. Lichamelijke ongemakken noem ik het maar 😉  Gelukkig heeft de Nefroloog mijn ( alweer) te hoge bloeddruk redelijk naar beneden gekregen. Pilletje erbij zeg maar..Maar dat pilletje leidt nog wel een eigen leven helaas. Door mijn lage weerstand heb ik behoorlijk last van de bijwerkingen. Met als gevolg: “moe moe moe”. Dat moet nog wat slijten is mij gezegd. Daar hou ik mij dan maar aan vast 😉 . Gisteren al wat wezen wandelen  daar knap ik altijd goed van op, hoofd leeglopen.  Vanmorgen dus ook “gewoon” naar mijn “werk”. ( geen hele ochtend maar een poosje ) Ik kan ook wegblijven hoor…maar daar hou ik niet zo van. rust roest toch? En zoals eigenlijk altijd was ik weer blij dat ik gegaan was.Het was druk….erg druk! Leek wel of iedereen een beetje van de storm al in zijn/haar hoofd had.  Ik zag vanuit mijn ooghoeken dat er wederom mooie dingen gebeurde…Gebed met iemand die het zichtbaar erg moeilijk had. Ik mocht ook even met iemand praten die het tijden lang heel zwaar en moeilijk heeft gehad. Vandaag straalde ze! haar leven komt duidelijk in rustiger vaarwater en dat is zo mooi om te zien.

dienen  Wij mogen mensen dienen en daarmee dienen we onze Schepper. Wat wil je dan nog meer… Daar trotseer je toch dolgraag alle stormen in je leven voor?  De stormen die in mijn leven voorkomen en de stormen die andere mensen zo diep kunnen raken.. Wat is het dan bijzonder mooi dat we alles bij Hem mogen brengen.

vertel_god_geen_hoe_groot_uw_storm_citaat_is_briefkaart-r7d37b354317941a79180068dcca177b8_vgbaq_8byvr_512

Sociale rechtvaardigheid.

Vanmorgen mochten we weer. Het stukje dat we gingen lezen was zo mooi.
De tekst is uit Deuteronomium 10:18 .

Die recht verschaft aan de wees en de weduwe, die de vreemdeling liefheeft door hem brood en kleding te geven.     God zei tegen de mensen dat als zij de vreemdelingen, de weduwen en wezen te eten gaven, Hij hen zou zegenen in al het werk wat ze deden (zie Deuteronomium 14:29).

Hoe passend wil je het hebben?  Wat ben ik blij dat ik vandaag toch gegaan ben. Stond gisteren echt in dubio of ik wel of niet zou gaan “werken”…Vanwege lichamelijke ongemakken leek het mij eerst beter om thuis te blijven. Gelukkig heb ik daar niet voor gekozen. Ben vandaag voor de middenweg gegaan. (iets korter dan anders ) Gelukkig maar anders zou ik echt dingen gemist hebben. De mensen waarmee ik in contact mag komen daar leren mij elke week weer nieuwe dingen. Er was een vrouw uit Syrie die nu zo blij is dat ze onze taal steeds beter leert begrijpen en spreken en dat deelde ze met mij. We raakten echt in een fijn gesprek en wat ik zo mooi vond is dat ik haar een leesboek mocht meegeven over Adam en Eva. In eenvoudige taal maar goed te lezen en te begrijpen en zo mooi dat dit zaadje geplant mocht worden. iets later op de ochtend een klein gesprek met een nog jonge moeder. Zij heeft een zware tijd achter de rug en een gebroken leven en dat op zo’n jonge leeftijd. Sinds kort komt ze bij ons en hoe mooi is het te zien hoe een verlept roosje ( zeg maar) aan het opbloeien is tot een prachtige jonge vrouw. Vol van hernieuwde levenslust. Ze is er nog niet en dat weet ze heel goed. Maar ze doet enorm haar best. Ze komt er wel en zeker met Gods hulp. Wij zijn daar werktuigen in de handen van onze Maker. Hoe bijzonder dat we daar mogen uitdragen van Zijn onmetelijke Liefde. Grenzen vervagen en de Geest leert ons te spreken.

god-vraagt-ons-niet-bekwaam-te-zijn-maar-beschikbaar-846x846