Maandelijks archief: juli 2017

Warmte – Liefde.

Tropisch warm! Dat kun je wel zeggen toch? Vanmorgen redelijk op tijd mijn bed uit. De eerste Spakenburgse dag staat voor de deur. Niet voor mijn deur 😉  Sinds een aantal jaren ga ik er niet meer naartoe. Leuk voor alle toeristen, maar zelf vind ik het 3 x niks. Te druk..te veel mensen op een te kleine ruimte. Vanmorgen mocht ik weer werken bij de Genadebank. Wekelijks mogen we daar een  (nog steeds) groeiende groep mensen helpen. We mogen uitdelen van dat wat ons geschonken is. In welke vorm dan ook. Maar nog veel belangrijker is dat we mogen vertellen van Hem, die ons en hun leven leidt. Dat te mogen en kunnen delen is zo velen malen belangrijker dan wat dan ook.  De boodschappen die we mogen meegeven kunnen soms een goede aanleiding zijn voor een gesprek. Een grapje zo hier en daar kan er voor zorgen dat het wat ontpannender is en breekt soms ook een beetje het ijs. Verschillende culturen en gewoontes zijn aan de orde van de dag. Respect over en weer kan wonderen doen 😉 Met elkaar een kopje koffie drinken…Wat extra aandacht voor alle kinderen die nu meekomen. Het is immers vakantietijd. Aangezien de meeste mensen die bij ons komen niet met vakantie kunnen is het goed om daar even bij stil te staan. Kijken of je hier en daar wat lekkers voor de kids kan toestoppen. De zomervakantie is een lange tijd als je niks extra’s kunt doen. Voor ons zijn sommige dingen heel gewoon…maar als je financieel niet zo ruim zit worden de extraatjes een luxe.  In de bijbel word ook e.e.a  gedeeld over hoe om te gaan met je rijkdom. Het is aan ons zelf hoe we daarmee om kunnen gaan…. De bekendste is toch wel dat je linkerhand niet hoeft te weten wat je rechter doet.. hieronder nog een paar mooie teksten.

* Wanneer een van jullie tot armoede vervalt en zich
  niet kan handhaven, moet je hem bijstand verlenen,
  zoals je ook een vreemdeling zou helpen die bij je
  te gast is; je mag hem niet laten verkommeren.
  (Leviticus 25:35)
* Wie vrijgevig is, wordt almaar rijker, wie gierig is
 , wordt arm.
 (Spreuken 11:24)
* Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen.
   Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet.
  (Romeinen 12:8).
* Al verkocht ik al mijn bezittingen omdat ik voedsel
  aan de armen wilde geven, al gaf ik mijn lichaam
  prijs en kon ik daar trots op zijn –had ik de liefde
  niet, het zou mij niet baten.
(1 Korintiërs 13:3)
Bovenal de Liefde. Laat de Liefde overheersen in uw hart. Liefde voor je medemens. Liefde voor je naaste. Liefde.
Er zijn vele passages in de Bijbel die ons Gods definitie van liefde geven. Het meest bekende vers is Johannes 3:16: “Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.” Een manier waarop God liefde definieert is dus door te geven.
De liefde vergaat nooit. Het mooiste wat we over God kunnen zeggen, is dat Hij liefde is. Zijn liefde in Christus is een oneindige bron voor ons om ook elkaar lief te hebben.
Van die Liefde mochten we delen vandaag.  Wie heb  jij werkelijk lief…?
Heb God bovenal en je naaste als jezelf.
Dat gaat echt niet elke dag zo gemakkelijk.. We zijn immers mensen met fouten en gebreken. Maar we mogen er wel om bidden. Bidden dat God ons helpt om ons hieraan te houden. Ongeacht wie of wat je ook bent en gedaan hebt.
God houdt van jou!
vrienden_331