Maandelijks archief: april 2017

Koningsdag.

koning

Vandaag een stralende dag. Meivakantie is het en dat houdt dan in dat er veel kinderen meekomen. Hoe leuk dat we voor hen wat lekkers hadden om mee te geven. Die stralende bekkies als je een extraatje mee mag geven wat speciaal voor hen in. Die glimlach die dat tevoorschijn komt doet zo veel meer dan je op het eerste gezicht zou denken.  Ik hoor erbij en ik mag er zijn. Hoe geweldig is dat. Samen met één van je ouders daarna even snuffelen in de kledinghoek.  We hadden ook nog wat speelgoed om uit te delen. een tafel vol met van alles en nog wat. Stralende kindjes gingen later op de dag naar huis.  Het waren soms net prinsjes en prinsesjes. Hoe leuk is dat. Op de dag voor koningsdag allemaal blije koppies. 😀  Ja morgen is het koningsdag…maar is het eigenlijk niet elke dag Koningsdag…? De grote Koning die er voor ons allen is. We mogen allemaal prinsen en prinsessen zijn van Hem. Koningskinderen zijn we. Stuk voor stuk …ongeacht waar we vandaan komen of wat we doen. We mochten er vanmorgen over lezen in psalm 145.

Ik zal U eren, mijn God, mijn Koning!
Ik zal U voor altijd en eeuwig prijzen.
2 Alle dagen zal ik U prijzen.
Ik prijs U voor altijd en eeuwig.
3 U bent geweldig.
U verdient het te worden geprezen.
U bent zó machtig, het is niet te begrijpen.
4 Door de eeuwen heen
zullen de mensen blij zijn over wat U heeft gedaan.
Ze zullen vertellen wat U voor geweldige dingen heeft gedaan.
5 Ik zal vertellen over uw macht en majesteit
en over uw wonderen.
6 Dan zullen mensen spreken
over de geweldige dingen die U heeft gedaan.
Ik zal over uw macht vertellen.
7 Ze zullen vertellen over uw grote goedheid.
Ze zullen juichen over uw rechtvaardigheid.

8 De Heer is vriendelijk en vol medelijden.
Hij is geduldig en vol liefde.
9 De Heer is goed voor iedereen.
Aan alles wat Hij doet is te zien dat Hij liefdevol is.

10 Alles wat U heeft gemaakt, zal U prijzen, Heer.
Ook uw vrienden zullen U prijzen.
11 Ze zullen erover vertellen
wat een machtige en geweldige Koning U bent.
12 Ze zullen de mensen vertellen
over de machtige dingen die U heeft gedaan.
13 U bent voor eeuwig Koning.
Door alle eeuwen heen zult U regeren.
14 De Heer steunt iedereen die dreigt te vallen.
Hij troost de mensen die bedroefd zijn.
15 Alle mensen kijken vol vertrouwen naar U.
U geeft hun te eten wanneer ze dat nodig hebben
16 U geniet ervan om te zorgen voor alles wat leeft.

17 De Heer is rechtvaardig in alles wat Hij doet.
Aan alles wat Hij doet is zijn liefde te zien.
18 Als iemand Hem werkelijk om hulp roept,
komt de Heer hem helpen.
19 Aan de mensen die ontzag voor Hem hebben,
geeft Hij waar zij om vragen.
Hij redt hen als ze Hem om hulp roepen.
20 De Heer beschermt iedereen die van Hem houdt.
Maar Hij vernietigt de mensen die zich niets van Hem aantrekken.
21 Ik zal de Heer de eer geven waar Hij recht op heeft.
Alles wat leeft, zal Hem prijzen,
voor altijd en eeuwig.

Laten we daarom proberen om God ten alle tijde de eer te geven die Hem toekomt. Hij is er altijd voor ons. De Alpha en de Omega.. Onze redder en Verlosser. Hij laat geen bidder staan. Elke week geeft Hij ons de kracht en geduld en de Liefde om er te zijn voor hen die dat zo nodig hebben.  Hem zij alle eer.

Psalm 145.15

De mens wikt…..

de_mens_wikt_en_God_beschikt

 

Soms gebeuren er dingen in je leven die je pats boem! stilzetten….. Vanmorgen was een morgen zoals gewoon. Alhoewel wat is gewoon? het leven in al zijn volheid komt soms zo maar ineens keihard binnen. We hebben wekelijks te maken met mensen die in hun leven vaak en veel zorgen kennen en/of gekend hebben. Mensen die veel hebben meegemaakt. In wat voor opzicht dan ook. Het leven van de één word gekenmerkt door relatiezorgen..de ander kampt met ernstige geldzorgen. Weer anderen komen bv uit oorlogsgebied. Hebben onze taal (nog) niet goed leren spreken en verstaan. Weer anderen hebben ernstige problemen wat betreft een alcohol en/of drugsverslaving….Mensen met een rugzak(je) dus. Dat maakt dat we te maken hebben met kwetsbare mensen. Dat vraagt soms ook veel van ons als vrijwilligers…Geduld bewaren, Liefde uitstralen en soms ook grenzen aangeven. Daarnaast willen we hoe dan ook warmte uitstralen en een ieder het gevoel geven dat hij/zij welkom is. Wie of wat ze ook zijn, ze mogen komen zoals ze zijn. Zo mogen wij immers allemaal ook bij onze Vader komen. Die Warmte en Liefde die Hij naar ons uitstraalt en die Hij ons geeft dat mogen we doorgeven. God is onze Vader en wil voor ons allen zorgen. Zoals een Vader liefdevol zijn armen om zijn kind heen slaat zo doet dat onze Hemelse Vader ook bij ons.

Vandaag sprak een bezoeker van ons zijn zorgen uit. Hij zit in een onderzoeksprocedure wat betreft zijn lichamelijk welzijn. Er is gerede zorg daar over. Vrijdag krijgt hij meer te horen en ik heb hem beloofd dat we voor hem zullen bidden. Het raakt me op de één of andere manier extra deze keer. Ik ken hem nl toch net wat langer en anders . Ik weet van zijn zorgen en moeite met betrekking tot zijn ouders en zijn rol in het verzorgen van hun. Soms voelt het dan oneerlijk in onze ogen dat juist hij nu ziek is. Het lijkt af en toe dat sommige mensen wel erg veel op hun bordje krijgen…. Het aan God over te laten…Weten dat wat Hij doet , dat dat goed is. Dat “loslaten” is nog weleens moeilijk voor ons allen denk ik. terwijl we mogen weten dat God kracht naar kruis geeft. Zouden jullie voor deze man willen bidden?

blogger-image--318920153

op we naar….

groot

 

Wij gaan op weg met brandend hart,
Met een gebed bij elke stap.
Het lied van hoop klinkt door de landen,
Zingend van de nieuwe dag.

Tweeduizend jaar, en dag en nacht,
brandt deze vlam, verlicht ons land.
Mensen wachten, harten smachten,
naar een liefde die verwarmt.

Laat de vlam weer branden als een helder baken,
als heraut van ´t morgenuur.
Laat het lied weer sprank´len,
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur.

De liefde roept, de waarheid spreekt,
dat is de kracht waarmee wij gaan.
Om hen die vallen, hen die wank´len,
op te vangen in uw naam.

Laat de vlam weer branden als een helder baken,
als heraut van ´t morgenuur.
Laat het lied weer sprank´len,
laat de liefde branden, als een vuur, als een vuur.(2x)

Vanmorgen zong dit lied de hele tijd in mijn hoofd. Wij gaan op pad…wij zijn op weg naar.. naar wat eigenlijk? Er komen zoveel verschillende mensen bij ons. Elke woensdag weer is het bijzonder om te mogen ervaren wat een mooie en bijzondere mensen er zijn. God heeft elk van ons geschapen en we zijn allemaal op de wereld met een missie…De één weet dat eerder dan de ander. Soms komt het er helemaal niet uit. Maar toch zijn we belangrijk en waardevol in Gods ogen. We zijn allen geliefde kinderen Gods. Je mag er zijn..wie of wat je ook bent en wat je verleden ook is. Dat maakt niks uit. Je bent welkom bij Hem zoals je bent. Ondanks dat het vanmorgen erg druk was  ( misschien zelfs wel doordat het zo druk was) vonden er weer mooie gesprekken plaats. Mensen die normaliter zo gesloten zijn als de bekende oester…raakte in gesprek en gebed. Wat fijn te mogen ervaren dat God hun hart wil openen. Juist hen die zo kwetsbaar zijn..Gebed is en blijft een prachtig en machtig iets. Het is geruststellend dat God onze gebeden hoort. “Het gebed van een rechtvaardige vermag veel, doordat er kracht aan verleend wordt” (Jakobus 5:16).
Maar misschien denkt u: ‘Ik heb tot God gebeden en Hij deed niet wat ik vroeg. Betekent dit dat Hij mij verworpen heeft?’ Neen, helemaal niet. Hoewel God naar onze gebeden luistert en door onze gebeden beïnvloed wordt, moeten wij beseffen dat een gebed een verzoek is, afhankelijk van Zijn soevereine wil. Een goede vader luistert steeds naar zijn kinderen, maar een goede vader doet niet alles wat zijn kinderen vragen. Dat kan soms best heel moeilijk zijn…Maar we mogen weten en vertrouwen dat wat God doet dat dat goed is. Het kan maar zo zijn dat God iets veel beters voor ons op het oog heeft. Te leren vertrouwen op Hem is dan aan ons en ook daarvoor mag je God om hulp vragen. “Weest in geen ding bezorgd, maar laten bij alles uw wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in Christus Jezus” (Filippenzen 4:6,7).

We zijn nu ook op weg naar Pasen.. Dan mogen we vieren dat Christus uit de dood is opgestaan. Hij is voor onze zonden gestorven en heeft voor ons aan het kruis gehangen.  Hij heeft voor ons de dood overwonnen.  wat een genade. Wat een rijkdom dat we mogen weten dat onze zonden vergeven zijn in Hem.  *En Hij heeft tot mij gezegd: Mijn genade is u genoeg; want Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Zo zal ik dan veel liever roemen in mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij wone. * ( 2 korinthiers 12 :9)

genade

 

 

 

 

Wat vraagt God van ons…

Inmiddels is het een tijdje geleden dat ik een stukje heb geschreven. Niet dat er niks gebeurde hoor…Maar ik zat nogal een beetje met mezelf in de knoop zeg maar. Om de juiste woorden te vinden dat lukte me even niet. Er gebeurde wel van alles. Alleen moest ik één en ander eerst bij mezelf een plekje geven alvorens ik de dingen aan het papier kon toevertrouwen. Afscheid nemen van mensen die niet meer onder ons zijn. Ik blijf dat confronterend en moeilijk vinden.  Je wordt keer op keer weer geconfronteerd met je eigen kwetsbaarheid en je sterfelijkheid….Dat is natuurlijk voor iedereen zo…Nu betrof het in één geval een “Lotgenoot”… daarmee is het gevoelsmatig meteen anders voor mij.. Dan ga ik toch tellen…het aantal jaren dat iemand erbij heeft gekregen en hoeveel ik inmiddels erbij mocht krijgen. Dan flitst het meteen door mijn hoofd…”wanneer is het mijn tijd” Terwijl ik zo goed weet dat alleen God dat weet. Dat mijn uur vast staat en bepaald word door Hem en niemand anders. Overgave daar draait het dan om. Weten dat wat God doet dat dát goed is.

Met deze wetenschap en een redelijk leeg hoofd mocht ik vanmorgen weer beginnen aan een nieuwe dag. Een dag waarop we altijd eerst beginnen met een stukje te lezen en gebed. Hoe belangrijk dat gebed is bleek vanmorgen weer. Samen met elkaar God vragen ons te helpen bij de dingen die op ons pad komen. Hij kent een ieder bij naam en weet als geen ander hoe alles in elkaar zit. Soms is het zelfs beter dat wij niet alles weten. Gewoon luisteren naar wat Hij ons ingeeft…Delen van Zijn Genade. Die Genade is zo rijk en overvloedig dat er voor een ieder van ons meer dan genoeg is. Vanmorgen was een gezegende ochtend. Te mogen horen dat een gezin dat bij ons komt nu wekelijks naar de kerk mag gaan..Ze weten zich geborgen bij Hem die alles in Zijn Hand heeft. Ook hun leven en dat ze bij alles mogen vertrouwen op God.

Een dag waarop er toch weer voldoende eten en drinken was voor een ieder die dat nodig heeft. Een dag waarop er ook weer genoeg vrijwilligers waren om de mensen bij te staan en te helpen. Te luisteren  waar nodig en soms net even dat beetje extra aandacht wat zo helend kan werken.

Groot is Uw trouw o Heer .

Vanmorgen plaatste ik het lied : “ken je mij” op mijn facebook..geschreven door Huub Oosterhuis. N.a.v psalm 139.

 

Wie kent ons beter dan God? Niemand toch…?  Wat vraagt God van ons , wat kunnen wij voor een ander betekenen..? Zo eenvoudig kan het zijn…god-vraagt-ons-niet-bekwaam-te-zijn-maar-beschikbaar-846x846