Maandelijks archief: mei 2007

Aan het strand

Een koele wind
de zachte zonnestralen
een liefelijk moment
waardoor ik in mijn hart
de vrede neer voel dalen.
De stille golven
de rust der zee
geven mij blijdschap
voeren mijn gedachten
met zich mee.
Mijn voetstap in het zand
laat mijn ogen opslaan
naar de hemel
daar komt mijn hulp
voor elke dag vandaan

Ina van der Welle

Strand_met_schuim

Het onze Vader

Zeg niet Vader
   als jij je niet als zoon gedraagt.
Zeg niet Onze
   als je opgesloten zit in je egoxc3xafsme.
Zeg niet die in de hemelen zijt
   als je alleen maar aan aardse dingen denkt.
Zeg niet Uw naam worde geheiligd
   als je alleen maar aan je eigen eer denkt.
Zeg niet Uw koninkrijk kome
   als je het verwart met materieel succes.
Zeg niet Uw wil geschiede
   als je het niet accepteert wanneer die je niet bevalt.
Zeg niet Geef ons heden ons dagelijks brood
   als je je niet bekommert om wie armoede lijdt.
Zeg niet Vergeef ons onze schulden
   als je wrok blijft koesteren jegens je naaste.
Zeg niet Leid ons niet in verzoeking
   als jij jezelf eraan blootstelt.
Zeg niet Verlos ons van de boze
   als jij jezelf niet met hart en ziel inzet voor het goede.
Zeg niet Amen
   als je de woorden van het Onze Vader niet serieus neemt.

Onzevader1993_1


Always.


              Though  the shadows grow tall
              And kingdoms they rise and fall
              Still your love is without end
              Of open hearts so strong to save
              Your mercies new for everyday
              How great is your faithfulness
             
             
You’re with me always
              Stay with me always
             
              Though evil tears life apart
              Still you bring heaven into my heart
              A new song you cause me to sing
              In the darkness of the night
              You take my hand towards the light
              And never leave me for all my days
             
              You’re with me always
              Stay with me always

Peter Gee. 
Latest_news

Dat is mooi.

"Dat is mooi" zei ik,
toen ik hoorde van de beloofde stad.
Een nieuwe stad,
een stad voor mensen.

En ik hoorde zeggen
dat in die stad
geen honger,
geen dood en
geen verdriet zou zijn.

En dat de mensen zouden
zingen en dansen
en drinken op het leven,
terwijl de kinderen
onbekommerd speelden.

En ik hoorde zeggen
dat God weer bij de mensen zou zijn.
Er is dus toekomst.
zei iemand

Hennie Blaak

He

Tandarts.

Vanmorgen met Eveline naar onze nieuwe tandarts geweest.
Sinds onze "ouwe"met pensioen  is gegaan hebben we een tijdje in Baarn gezeten bij een tandarts, maar sinds enkele weken hebben we een hele "nieuwe" Richard! Geweldig! We gaan nu voor onze LOL naar de tandarts…..Hij is HIP,LEUK, MODERN, COOL enz..Echt een jonge Tandarts.
Wat ik fijn vind is dat hij meedenkt  met de patient en de patient meelaat denken.
Ga zelfs weer zover dat ik weer ik de stoel zit en weer bezig ben met dingen die ik niet meer zag zitten, voor de insiders….. dit wil wel wat zeggen ;-))

Trouwens mijn outlook doet het gelukkig weer :D.
Eveline is gisteren samen met Jasmine heerlijk naar Walibi geweest…..JIPPIE!!!!! Ze hebben een TOPDAG gehad!!! Alleen was het bezoek aan de botsautootjes niet zo’n geweldig plan……
het gevolg daarvan is een hele pijnlijke rug!! Hopelijk is dat morgen over….Vandaag maar even een dagje thuis, om even bij te komen!

Wilma.
Tandarts 
P12_1
                   

outlook ….

Vreselijk!!!
Mijn outlook ligt eruit…. En als ik ergens verslaafd aan ben dan is het wel aan mailen! En nu kan ik niet in mijn postvak komen….
Ik begin zo langzamerhand al afkick verschijnselen te vertonen….bibber lichtelijk, wordt wat sjaggie enz…!
Kan natuurlijk niemand van mijn "hulptroepen" bereiken ,want het is immers 2e pinksterdag…
O…Hellup!Nu maar aan het mailen via hotmail…en hopen dat ik morgen ofso…iemand zo gek kan krijgen om mij alsjeblieft te komen helpen.
groetjes….
have a nice day.

Wilma.
Computerstress

Wat de toekomst brengen moge

Wat de toekomst brengen moge,
mij geleidt des Heerenhand;
moedig sla ik dus de oogen
naar het onbekende land.
Leermij volgen zonder vragen;
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mijslechts het heden dragen
met een rustig kalmen moed!

Heer, ik wil Uw liefde loven,
al begrijpt mijn ziel Uniet.
Zalig hij, die durft gelooven,
ook wanneer het oog nietziet.
Schijnen mij Uw wegen duister,
zie, ik vraag U niet:waarom?
Eenmaal zie ik al Uw luister,
als ik in Uw hemel kom!

Laat mij niet mijn lot beslissen:
zoo ik mocht, ik durfdeniet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
als Gij mij de keuzeliet!
Wil mij als een kind behandxe2x80x99len,
dat alleen den wegniet vindt:
neem mijn hand in Uwe handen
en geleid mij als eenkind.

Waar de weg mij brengen moge,
aan des Vaders trouwe hand
loopik met gesloten oogen
naar het onbekende land.Onbekende_toekomst_1

Pinksteren.

Het thema voor de preek van vandaag was:
Vandaag vieren we het Pinksterfeest!
De Geest verandert mensen, door het evangelie wereldwijd te laten verkondigen.
Een belangrijke taak voor de discipelen in die tijd, ze kregen van jezus de opdracht om het evangelie te verkondigen, best moeilijk.  Van zichzelf konden ze dat niet, maar van de Geest kregen ze de kracht. Dat is de werking van de Heilige Geest. Als het mensenwerk is, komt het immers nooit goed. maar dat is het niet….het is God die werkt!
Zo werkt God>>> Hij kiest en stuurt, de Heilige Geest komt over je en van Hem ontvang  je de kracht.
Door het evangelie leer je hoe je kunt vechten tegen de zonden in je leven. Door bijv. te lezen in de bijbel, voor te gaan in een christelijke levenswandel. Je toe te keren naar Jezus en bij Hem om vergeving te vragen.
Kijk naar de tekenen der tijden, die begonnen zijn, we leven in de laatste dagen!
Gods gericht komt eraan.
Door Hem en in Hem ben je gered.
Op de Pinksterdag zijn de deuren opengegaan!
Mensen zijn in tongen gaan spreken zodat een ieder het kon horen en verstaan. Kom terug tot God.
In Hem zijn alle dingen. Kies voor Hem, door Gods Geest kun je veranderen…

Gez 27: 5,8
Laat U mijn hart een tempel zijn,
maak toch mijn leven nieuw en rein.
Regeer mij door uw levend woord.
Geleid ook al Gods kindren voort.

Geest van de Vader en de Zoon,
terneergedaald van Christus’troon,
die met de Heiland voor ons pleit,
brent al Gods volk tot heerlijkheid.Img_102_1147770571

Fijne pinksterdagen .
P4U.
Wilma.

Gods Geest in jou.

Wist jij dat God Zijn Geest wil geven
aan een ieder die in Hem gelooft?
Voordat Hij opvoer naar de hemel
heeft Jezus dat Zijn discipelen beloofd.

Wist jij dat dit de Heilige Geest is
de Trooster, die jou vertellen kan
of je rechts of dat je links moet
die in jou wil wonen, levenslang?

Wist jij dat je slechts hoeft te vragen
om de vervulling van Zijn Geest?
Het is een gebed dat wordt verhoord
en waarop God altijd antwoord geeft.

Wist jij dat je om mxc3xa9xc3xa9r mag vragen,
mxc3xa9xc3xa9r van Zijn Liefde, Zijn vuur en Zijn Geest?
Dan ziet de wereld ook Jezus in jou
en wordt het waarlijk Pinksterfeest.

Cobi van der Hoeven

Stilte.

Serene rust, onverstoorde stilte..
Alles is stil, iedereen slaapt
Door de stilte heen kun je
de natuur horen spreken
Zacht, stil ontwakend,
komt de natuur tot leven
bomen spreken hun eigen taal
voor weinigen te verstaan
een vogel zingt verlegen, maar blij
Z’n vroege morgenlied.
Bloemen geuren, zacht zoet en diep
Ze worden wakker gekust
door fleurige vlinders
Bij de eerste zonnestralen
Bij die eerste schemering
Is er een dankbaar ontwaken
Dankend voor die heerlijke rust.

Wilma.
(25-05-2007)
Blauwevlinders Alive_silenceAquagr_stilte